Organizatorzy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz
Dyrektor Przemysław Waczyński

Koordynator Główny: Łukasz Kalinowski

kultura@choroszcz.pl, tel. 85 719 14 31725 357 788